Na wszystkie zakupione w naszym sklepieprodukty, przysługują Ci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.
Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcietransportu, prosimy odesłać go przesyłką pocztową na nasz adres :

 

Hawenex Krzysztof Janiszewski
05-870 Błonie
Bieniewice ul. Błońska 105
 

wraz z odpowiednim formularzemreklamacji oraz jeśli był sporządzony protokół szkody w obecności kuriera,podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie zustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiejoraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.)

 

1 . Reklamacje przedsprzedażne


Formularz reklamacji przedsprzedażnej


Prosimy niezwłocznie zbadać otrzymanąprzesyłkę i sprawdzić jej zgodność ze złożonym przez siebie zamówieniem a takżestwierdzić o stanie i ewentualnych wadach dostarczonego towaru.

W razie stwierdzenia wad, braków,nadwyżek lub zamian asortymentowych w dostarczonym towarze, Kupującemuprzysługuje prawo skierowania do Sprzedającego pisemnej reklamacji, jednak niepóźniej niż:

  • w ciągu 7 dni od otrzymania towaru, jeśli towar jest niezgodny z zamówieniem
  • w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, jeśli towar posiada wady widoczne, możliwe do dostrzeżenia na podstawie zewnętrznych oględzin

 

2 . Reklamacje klientowskie


Formularz reklamacji klientowskiej


Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej wciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

W przypadku uznania reklamacji, towaruszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, ajeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów),zwracamy równowartość ceny towaru lub zaoferujemy inne, dostępne w sklepietowary do wyboru.

W przypadku nieuznania reklamacji kosztyzwiązane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient.

 

Konsument ma możliwość skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

Reklamacji nie podlegają: naturalnezużycie produktów, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania orazniewłaściwego użytkowania i konserwacji (np. przemoczenia, noszenia w torebcezbyt ciężkich przedmiotów, różnice w kolorze i strukturze, załamania bądźzmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiemnaturalnych właściwości materiału).

 

W przypadku nie uznania reklamacji,reklamowany towar jest odsyłany do Reklamującego na jego koszt.

 

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Aby skorzystać z prawa do reklamacji:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu.
  2. Do przesyłki dołącz dowód zakupu (paragon/faktura). W przypadku zagubienia paragonu, dołącz   oświadczenie o zagubieniu.
  3. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Oświadczenie o zagubieniu paragonu

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych .


W przypadku nie uznania reklamacji, reklamowany towar jest odsyłany do Reklamującego na jego koszt.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie produktów, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania oraz niewłaściwego użytkowania i konserwacji (np. przemoczenia, noszenia w torebce zbyt ciężkich przedmiotów, różnice w kolorze i strukturze, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości materiału).

 

W przypadku nie uznania reklamacji,reklamowany towar jest odsyłany do Reklamującego na jego koszt.

 

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.